Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO) geeft patiënten de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van hun huisarts, een oefentherapeut-Mensendieck in te schakelen.

De cliënt/patiënt die zich (rechtstreeks) heeft aangemeld, zal door de oefentherapeut-Mensendieck eerst zorgvuldig worden gescreend. Deze screening moet aan het licht brengen of de patiënt met zijn klachten bij de oefentherapeut-Mensendieck inderdaad aan het juiste adres is.

Zodra dat vaststaat, zal de oefentherapeut-Mensendieck met de patiënt concrete afspraken maken over bijvoorbeeld de aard, de start, de duur en het te bereiken doel van de behandeling.