Alle zorgverzekeraars hebben oefentherapie Mensendieck opgenomen in hun aanvullende verzekeringspakketten. Per verzekeraar en per pakket verschilt het aantal behandelingen dat wordt vergoed.
Raadpleeg uw polis of vraag uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

Bent u niet aanvullend verzekerd dan gelden de volgende tarieven:

  • Behandeling in de praktijk: € 30,00
  • Behandeling aan huis: € 45,00
  • Eenmalig consult: € 47,00
  • Screening/DTO € 10,00
  • Intake en onderzoek na screening: € 30,00